راه های ارتباطی: ایمیل: info@rabdolvahab.ir*** شماره تماس: ۰۲۱

طرز فکر

ایده ی طرز فکر یا Mindset دهه ی اول قرن حاضر با کتابی به همین عنوان از خانم کارول دوک1 عضو هیئت علمی دانشکده روانشناسی دانشگاه استنفورد وارد دایره ی کلمات جامعه شد. خوشبختانه کتاب ایشان به فارسی هم ترجمه شده است. طبق تحقیقات ایشان ما 2 نوع طرز فکر داریم: #طرز_فکر_رشد و #طرز_فکر_ثابت. #طرز_فکر_رشد نگاهش به #یادگیری است و#طرز_فکر_ثابت نگاهش به نتیجه. #طرز_فکر_رشد معتقد است که تلاش لازمه موفقیت است و #طرز_فکر_ثابت می گوید تلاش کار احمقانه ای است. #طرز_فکر_رشد معتقد است که مهارت وتوانایی ها را می توان کسب نمود. #طرز_فکر_ثابت مهارت و…

ادامه خواندن