راه های ارتباطی: ایمیل: info@rabdolvahab.ir*** شماره تماس: ۰۲۱
آشنایی با روش های شبیه سازی در فیزیک

آشنایی با روش های شبیه سازی در فیزیک

این کتاب نوشته دکتر مهدی نیک عمل، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت معلم شهید رجایی است. انتشارات دانشگاه صنعتی شریف این کتاب را به چاپ رسانده است. در این کتاب شبیه سازی دینامیک مولکولی و مونت کارلو به همراه مثال توضیح داده شده اند. پتانسیل های بین ذره ای مشهور و روش های حل عددی معادلات دیفرانسیل از دیگر بخش های این کتابند. در ابتدای کتاب هم توضیحات مفیدی از مکانیک آماری مورد نیاز آورده شده است. ضمن این که بسیاری از نکات فنی شبیه سازی در حین کتاب بیان شده است.

ضمنا نقشه ی ذهنی آماده شده برای این کتاب را می توانید از لینک زیر بردارید:

نقشه ی ذهنی کتاب آشنایی با روش های شبیه سازی در فیزیک.

روح الله عبدالوهاب

روح الله عبدالوهاب هستم. محقق در زمینه ی فیزیک پلیمرها و موجودات زنده.

دیدگاهتان را بنویسید