راه های ارتباطی: ایمیل: info@rabdolvahab.ir*** شماره تماس: ۰۲۱

نقش تفریح در موفقیت

همه خوش گذرانی را دوست دارند. هرچند بعضی وقت ها آدم ها در تفریح زیاده‌روی می کنند و به جای تفریح به قول معروف وقت گذرانی می کنند. با این حال کسانی که اهل خواندن مطالب علمی هستند عموما به وقتشان اهمیت زیادی می دهند. دقیقا همین جاست که یک معضل مهم خودش را نشان می دهد. و آن بطالت انگاری تفریح است. خیلی سخت گفتم! منظورم اینه که خیلی مواقع ما از آن طرف بوم می افتیم. یعنی فکر می کنیم که…

ادامه خواندن

پیشرفت

پیشرفت جامعه و جامعه ی پیشرفته۱ این روزها از پیشرفت و توسعه زیاد صحبت می شود. تقریبا تمامی جوامع به دنبال آنند. مردم از حکومت ها انتظارش را دارند و حکومت ها برای حفظ و استمرار قدرتشان به دنبال آنند. جهان غرب بر اساس مکتب خودش و با قدرت رسانه و دانش، تعریف خود را از پیشرفت در بین ملت ها و متفکرین جا انداخته است. این مکتب با توجه به ماتریالیست بودنش و با اتکا به دانش امروز این پدیده را با…

ادامه خواندن