راه های ارتباطی: ایمیل: info@rabdolvahab.ir*** شماره تماس: ۰۲۱
روش های حرکت موجودات تک سلولی

روش های حرکت موجودات تک سلولی

ما همه هر چند خودمان موجودات زنده به شمار می رویم از موجودات زنده بسیاری تشکیل شده ایم! بدن ما از حدود ۸۰ تریلیون سلول تشکیل شده است. از نظر عموم دانشمندان سلول موجود زنده است. چرا که قادر به تکثیر، دفاع از خود و رشد می باشد. سلول موجودی بسیار کوچک است. قطر یک سلول معمولی بدن در حدود یک دهم قطر موی ماست. اما این موجود کوچک و حقیقتا میکروسکوپی، خود دنیایی بسیار پیچیده است. اما موجودات تک سلولی مانند باکتری ها به مراتب سلول های بدن ما هستند. باکتری ها موجوداتی تک سلولی هستند که به دلیل ساده تر بودنشان بسیار کوچکتر از سلول های میکروسکوپی بدن ما هستند! قطرشان در حدود ۱۰ برابر کوچکتر از قطر سلول های بدن کوچکتر است. فیلم زیر را ببینید:

این فیلم یکی از فیلم های بسیار قدیمی (دهه ۵۰ میلادی) از حرکت یک تک سلولی است. این فیلمی از یک گلبول سفید است که به دنبال یک باکتری راه می افتد و در نهایت آن را می گیرد.

گلبول سفید چطور باکتری را می بیند؟ مکانیسم حرکتش چیست؟ باکتری چطور فرار می کند؟

این سوال ها، پرسش هایی هستند که ذهن یک فیزیک دان را به محض مشاهده درگیر می کند. که البته پاسخ به آن ها چندان هم ساده نیست. فیلم زیر مکانیسم حرکت یک باکتری را به صورت نمادین نشان می دهد. به دقت به حرکت موتور مولکولی باکتری توجه کنید.

باکتری از موتور چرخنده ای به دقت نانومتر استفاده می کند! و این حقیقتا شگفت آور است.

 

بهتر از دیروزتان باشید،

عبدالوهاب.

روح الله عبدالوهاب

روح الله عبدالوهاب هستم. محقق در زمینه ی فیزیک پلیمرها و موجودات زنده.

دیدگاهتان را بنویسید